Hoe gaan wij op onze praktijk nu te werk? Bij een aanmelding wordt steeds gestart met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden uw zorgen besproken en bekijken we hoe we u het best verder kunnen helpen. Aansluitend volgt er vaak een uitgebreid onderzoek. De resultaten hiervan worden uitvoerig besproken in een adviesgesprek. Op basis van een onderzoeksverslag en een voorschrift van een geneesheer kan er vervolgens een aanvraag tot terugbetaling ingediend worden bij de mutualiteit.

De aard en ernst van de problematiek zijn bepalend voor de frequentie van begeleiding. Doorgaans is dit een individuele begeleiding van een half uur of een uur, die kan doorgaan op onze praktijk, op school of eventueel bij u thuis. Betrokken personen en instanties worden, na toelating van de ouders of de cliënt zelf, ingelicht betreffende de resultaten van het onderzoek en de therapie.

De officiële RIZIV-tarieven volgens de conventie zijn op onze praktijk van toepassing. Eventuele forfaitaire verplaatsingskosten kunnen bovenop deze tarieven aangerekend worden.

 

PrestatieHonorariaTerugbetalingRemgeldTerugbetaling bij personen met een verhoogde tegemoetkomingRemgeld bij personen met een verhoogde tegemoetkoming
Aanvangsbilan per 30' (onderzoek)€34.28€26.78€7.50€31.28€3.00
Evolutiebilan (onderzoek)€48.86€37.86€11€44.36€4.50
Therapie 30' €29.28€23.78€5.50€27.28€2.00
Therapie 60'€58.81€47.81€11.00€54.31€4.50

 

Logopedie