Werkt uw kind wel voor school, maar heeft het problemen met het organiseren van zijn of haar werk?

Loopt het leren leren niet zo vlot en wordt uw kind schoolmoe?

Misschien beschikt uw kind niet over de juiste studiemethode?

 

Scholieren en studenten worden tijdens hun schoolloopbaan regelmatig met moeilijkheden geconfronteerd. Die situeren zich op diverse vlakken, zoals moeite hebben om zich te concentreren, gaandeweg de motivatie verloren hebben, hulp wensen bij het maken van een realistische planning of begeleiding behoeven bij het structureren en instuderen van de leerstof. Vaak is het ook noodzakelijk om via succeservaringen de zelfzekerheid terug op te krikken en/of het plezier om bepaalde vakken te studeren opnieuw op te wekken. Soms volstaat een duwtje in de rug om weer op pad te geraken, soms is intensieve begeleiding nodig.

 

Wij bieden een begeleiding aan om een gepersonaliseerde studiemethode aan te leren, zodat er autonoom kan gestudeerd worden. We leren om het schoolwerk in te plannen en te organiseren, alsook om taken en toetsen voor te bereiden. Er wordt telkens gekeken naar wat er minder goed gaat, maar we zoeken ook naar de kwaliteiten en talenten die minstens even belangrijk zijn.

 

We betrekken graag de ouders en/of andere belangrijke personen bij het proces. Motivatie en veiligheid in de coachingrelatie is namelijk belangrijk om te groeien en is een item waaraan we veel belang hechten. Een begeleidingsrelatie wordt daarom ook steeds op maat en in onderling overleg opgesteld.

 

Neem vrijblijvend contact op met onze dienst indien u meer informatie wenst.